O nás

Naša spoločnosť existuje od roku 2005. Zaoberáme sa predovšetkým poskytovaním zdravotnej starostlivosti (http://www.endambnm.sk) , organizovaním odborných zdravotníckych podujatí, vydávaním odborných publikácii, vzdelávaním, vedou a výskumom.

V priebehu našej existencie sa nám podarilo vytvoriť nemalé množstvo publikácii, článkov a prezentácii, ktoré môžu byť zaujímavé hlavne pre odbornú verejnosť.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli podeliť sa s Vami o výsledky našej dlhoročnej práce, skúseností a znalostí. Preto vznikla táto stránka ako nástroj na zdieľanie našich poznatkov a vedomostí.

Veríme, že materiály uverejnené na tejto stránke budú pre Vás prínosné, rozšíria Vaše obzory a v ideálnom prípade Vás motivujú k podobnej práci alebo spolupráci s nami na ďalšom rozširovaní odborných znalostí.