Aktuality

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU XLIII.

XV. Slovenská a česká farmakoekonomická konferencia
Stredoeurópske sympózium o hodnotení zdravotníckych technológií I.

1. júna 2022         

 Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie ako aj    Slovenská lekárnická komora pridelili podujatiu 8 kreditov. 

Účasť na konferencii je bezplatná. 

Konferencia realizovaná on-line formou. 

Prihlasovanie na konferenciu je možné od 1.4.2022 do 30.5.2022 (vrátane) len on line cez https://fz.tnuni.sk/index.php?id=231

Na zabezpečení podujatia sa organizačne spolupodieľa KAMEAT, s.r.o. a       technickým zabezpečením TAJPAN, s.r.o. 

Prípadné zmeny v programe ako aj informácie o konferencii môžete sledovať na www.fz.tnuni.sk