Aktuality

Pozývame Vás na vedeckú konferenciu

v kombinovanej prezenčnej i dištančnej (on-line) forme

FARMAKOEKONOMIKA NA  SLOVENSKU  XLIV.

Zdravotná a lieková politika a zdravotná starostlivosť

Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií

Bratislava, 8. decembra 2022

konferenčná sála MZ SR 

Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie ako aj Slovenská lekárnická komora pridelili podujatiu 7  kreditov.  Účasť na konferencii je bezplatná.

Prihlasovanie na konferenciu je možné od 1.11.2022 do 6.12.2022 (vrátane) len on line cez https://fz.tnuni.sk/index.php?id=231

Prípadné zmeny v programe ako aj informácie o konferencii môžete sledovať na www.fz.tnuni.sk