Farmakoekonomika a lieková politika

Pre efektívne riadenie
a rozhodovanie v zdravotníctve

Tieto stránky sú venované farmakoekonomike a liekovej politike. Nachádzajú sa tu odborné články a prezentácie, ako aj elektronická podoba časopisu Farmakoekonomika a lieková politika, ktorý vydávame. Tiež tu nájdete informácie o plánovaných odborných podujatiach. Prístup k odborným materiálom majú len registrovaní užívatelia.